சங்கத்தின் சாரம்

 • ஆட்டோ மொபைல் துறை சம்பந்தமான ஆலோசனைகள் வழங்குதல்!
 • வேலை வாய்ப்பிற்கு தகுந்த முன் / பின் பயிற்சி அளித்தல்!! 
 • வருமான வாய்ப்பு  பெற புதிய தொழில் வல்லுனர்களை உருவாக்குதல்!!!.
 • மெம்பர்களுக்கு மட்டும் தேவைபடின் கௌன்சிலிங் கொடுத்தல்!!!!
 • ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு நடைமுறை மருத்துவ வழி காட்டுதல் !!!!!
 • குடும்பத்தினரின் கல்வி தகுதியை மேம்படுத்துதல் !!!!!!
 • கூட்டு பிரார்த்தனை !!!!!!!
 • மத சார்பற்ற கூட்டு பிரார்த்தனை !!!!!!!

Other Activities

 • You can Sell or buy your vehicle here
 • If any body having car and Licence, but driving knowledge or practical driving is not sufficient, we provide practical coaching at your place
 • Awareness creation, Gui Life dance - of current scenario in the Industry

Bank Account Details

Amirthavalli Annachi Angadi,
Current Account :506150050800156
IFSC: TMBL0000506

NAGARAJAH C
Savings Account:100009039359
IFSC: ESFB0001009

ARYAN SHAYAM INDUSTRIES ZONE PRIVATE LIMITED;
CURRENT ACCOUNT : 200000005656
IFSC: ESFB0001009

NJSSJ Trust

A/c : 404405000179
Bank : ICICI Bank
Branch : Madurai Koodal Nagar
Branch code: 4044
Type: Current Account
IFSC : ICIC0004044
SWIFT CODE: ICICINBBNRI